Prednášajúci

Dechant Hans ErichCitybikes WIEN, WUKVELOCE od 1988, potom bicyklovy kurier vo VeloBlitz (Graz, 1990/91) a Hermes (1992); Redakčná práca v časopise ARGUS od r. 1989. Aktívny v komunite Fahrrad.Selbsthilfe.Werkstatt (Bicyklova.Samopomocná.Dielňa) od r. 1991, od r. 2002 v predstavenstve.
Diplomová práca: "Správanie kostitrasu v napätí, deformácii a v stabilite" 1997
Dizertačná práca: "Mechanical properties and finite element simulation of spider tactile hairs” 2001
2002: Vedúci logistiky a dielne vo Viennabike
Od 2003: Vedúci prevádzky v Citybike Viedeň, od roku 2010 zodpovedný za celý projekt.
History and the activities of Fahrrad.Selbsthilfe im WUK
Michal ŠindelářNakoleon - Brno na kole Sociolog a propagandista, vyrostl s kolem v Břeclavi, nyní se snaží připodobnit Brno Břeclavi.z marginality do mainstreamu s nakoleonem
Alec HagerRadlobby IG FahrradAlec Hager je predsedom viedenskej cyklistickej poradenskej spoločnosti “Radlobby IG Fahrrad” a hovorcom celonárodnej asociácie “Radlobby Österreich”. Popri profesionálnej kariére zameranej na rozvoj cyklodopravy v Rakúsku sa mnohorako angažuje aj v kultúrnych cyklistických podujatiach. Od roku 2007 organizuje Medzinárodný festival cyklistických filmov, ktorý sa koná vo Viedni. V roku 2012 sa podujatie dokonca rozšírilo na týždňový festival viedenskej bicyklovej kultúry - Radkult Festival Wien. V rokoch 2008 až 2011 bol šéfredaktorom magazínu o cyklokultúre “Velosophie”. Je spoluautorom príručky Bicyklovanie vo Viedni (Radfahren in Wien). Podieľa sa na celonárodnej kampani “na bicykli do práce” (Österreich radelt zur Arbeit), ktorá sa koná každoročne od roku 2011. Keďže je expertom na cyklodopravu, advokátom pre nemotorizovanú mobilitu, nadšencom medzinárodnej cyklistickej kultúry či entuziastickým cyklocestovateľom, tak zistil, že neexistuje takmer žiadne obmedzenie, kde by vás bicykel nemohol doviezť.Prezentacia AlecHager Radkultur
Jaroslav MartinekČeský národný cyklokoordinátorČlověk, který celý svůj život zasvětil podpoře cyklistické dopravy. Stojí na straně státní správy. Je to dobře, nebo špatně? Prezentacia Cyklostrategie -2014
Josip RotarMariborská kolesárska mrežaJosip Rotar je dopravný inžinier, ktorý sa špecializuje na cyklistickú mobilitu. Je predsedom mimovládnej organizácie Mariborska kolesarska mreža sídliacej v slovinskom Maribore. Zároveň je viceprezidentom združenia Slovenian Cycling Network (Slovenska kolesarska mreža). Je autorom Cyklistickej stratégie pre mesto Maribor, Národnej stratégie pre bezpečnosť cyklistov v Slovinsku a ako spoluautor sa podieľal na Pláne udržateľnej mobility Mariboru. Je zodpovedný za mnoho súčasných inovácií a aplikovanie pozitívných skúseností do cyklodopravy v Slovinsku. Josip pôsobil v Centre pre alternatívnu a autonómnu produkciu, ktoré bolo súčasťou programu Európske hlavné mesto kultúry - Maribor 2012. Odvtedy je projektovým manažérom na plný úväzok v Mariborskej kolesarskej mreži a tým pádom je zodpovedný za rozvoj cyklistiky, sociálne podnikanie a komunitné programy. V roku 2014 bol menovaný za hlavného manažéra prvého mobilitného centra v Slovinsku -Centra mobility Maribor, ktoré je koordinované Mariborskou kolesarskou mrežou. Posledných päť rokov rozvíjal idey “cyklo biznisu”, čo vyústilo v založenie cyklistickej spoločnosti Zadruga BikeLab v roku 2014.IrraTIONAL CITY MARIBOR
Benno KochADFC BerlinŠtudoval procesné a environmentálne inžinierstvo, od roku 1996 bol podpredsedom a v rokoch 2003 až 2008 predsedom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) v Berlíne, v rokoch 2003 až 2009 zástupca berlínskeho senátu pre cyklistickú dopravu. Celý ten čas až doteraz pôsobí aj ako novinár, moderátor, poradca, usporiadateľ a cykloexpert. Fahrradstadt-Berlin-vs-Bratislava-Benno-Koch1
Tomáš Cachcyklodoprava.czTomáš Cach je dopravní urbanista se specializací na cyklodopravu. V současnosti působí především v Kanceláři veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Spolupracuje zejména na zlepšování veřejných prostranství a na rozvoji cyklistické
infrastruktury. Připravil pilotní pražská cyklistická integrační opatření, koncepčně a metodicky zastřešoval integraci cyklodopravy v Praze. Podílí se na přípravě metodických, technických, legislativních a osvětových materiálů, je členem Pracovní skupiny Ministerstva
dopravy pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy a týmu Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy.
Manuál tvorby veřejných prostranství
Peter KlučkaSlovenský národný cyklokoordinátorOd skončenia školy v roku 1978 pracoval prevažne v oblasti verejnej osobnej dopravy, čo neustále potvrdzoval aj tým , že do práce chodil prevažne mestskou hromadnou dopravou, peši, behom, alebo bicyklom.
Cyklistickej doprave sa pracovne venuje od začiatku roku 2012 po svojom štvrtom návrate na Ministerstvo dopravy.
Asi presvedčil kompetentných, že to myslí s rozvojom cyklistiky na Slovensku vážne, keď neustále propagoval význam nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy a cykloturistiky a každé ráno zaparkoval pred budovou ministerstva svoj bicykel. Preto ho od 1.8.2013 ustanovil minister dopravy Ján Počiatek do pozície – národný cyklokoordinátor.
Svoje dlhoročné skúsenosti s prácou v oblasti železničnej dopravy, mestskej hromadnej dopravy v Bratislave a prímestskej autobusovej dopravy na Slovensku tak môže využiť v pozícii prvého národného cyklokoordinátora okrem iného aj pri integrácii cyklistickej dopravy s ostatnými druhmi dopráv.
Plnenie narodnej strategie 2014
Andrea ŠtulajterováOCIBBŠtatutárna zástupkyňa OCIBB a manžérka projektu, poradca primátora BB v oblasti rozvoja nemotorovej dopravy na území mestaNechajme auto doma
Marián GogolaOZ MULICADocent na Žilinskej univerzite, venuje sa dopravnému plánovaniu a modelovaniu, nemotorovej a verejnej osobnej doprave. Pôsobí ako dobrovoľník v OZ MULICA podporujúcom ekologickú dopravu.Využitie dát o cyklistoch v dopravnom plánovaní
Matej TinkaRegionálny cyklokoordinátorVyštudoval Žilinskú univerzitu, fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.
Pracuje pre Trenčiansky samosprávny kraj, odbor dopravy
Cyklonovinky v Trenčianskom samosprávnom kraji, 24.9.2014
Michal FeikPoradca primátora BratislavaCYKLODOPRAVA_v_Bratislave_Michal_Feik
Dušan ChudíkOZ PEDALSpoluprezident OZ PEDAL. Zastupcovia cykloturizmu, rekreácie a športu. Členovia IMBA!OZ Pedal_Single traily v okoli Bratislavy
Šimon KrošlákCyklokuriér27 rokov. vyštudovaná Humánna geografia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Diplomová práca na tému Cyklodoprava v Bratislave. Alergia na kancelársku prácu. Od roku 2011 sa živí ako cyklokuriér. Ako prvý v Bratislave začal využívať na doručovanie zásielok cargobicykel.Nahradenie zásobovania pešej zóny nákladnými bicyklami.
Katarina SmatanovaFA STUKatarína sa popri doktorandskom štúdiu na Fakulte architektúry STU v Bratislave zameranom na moznosti verejneho priestoru venuje oblasti sociálnej architektúry. Okrem architektonickej praxe vedie v spolupráci s neziskovou organizáciou ETP Slovensko i rozvojové projekty výstavby pre sociálne vylúčené komunity na východnom Slovenskucyklofakulta
Michal PáleníkCyklokoalicia, freemapZakladajúci člen mnohých združení (Cyklokoalícia, Progressbar, SOIT,
Freemap, ...) sa venuje najmä mapovaniu a bicyklovaniu, ideálne obidvom
súčasne. Prednáša na Univerzite Komenského, kde sa venuje geografii,
kartografii a najmä mapovaniu cyklo i necyklo vecí prostredníctvom
OpenStreetMap.
Mapovanie cyklodopravy: ako slobodné dáta dokážu meniť svet
Adriana ŠebešováKošický samosprávny krajVedúca referátu cestovného ruchu na Košickom samosprávnom kraji, cyklokoordinátor pre Košický krajEuroVelo 11 Košickým krajom
Dana SitányiováŽilinská univerzitaOd roku 1998 na Žilinskej univerzite v Žiline ako učiteľ a koordinátor medzinárodných projektov. V ostatných rokoch sa zaoberala projektmi v oblasti alternatívnych zdrojov energie, mestskej mobility a e-mobility a zavádzaniu opatrení pre trvalo udržateľnú mobilitu do praxe. Podpora integrovaných riešení pre mestskú mobilitu – Plány udržateľnej mestskej mobilityPodpora integrovaných riešení pre mestskú mobilitu – Plány udržateľnej mestskej mobility
Simona NádašiováCBSŠtudentka environmentálneho práva vo Fínsku a cyklistka telom aj dušou. Pracovala som ako projektový manažér pre európsky projekt Mobile 2020 na Slovensku, spolupracovala som na kampani- na bicykli do práce. Momentálne pracujem na kampani pre cykloturistickú mapu v mikroregióne Dolný Spiš.Cyklokonferencia prezentacia -malovane mapy
Martin ŠvedaFotografŠtudoval regionálnu geografiu na Prírodovedeckej fakulte UK a momentálne pracuje na SAV, kde sa zaoberá časovo-priestorovým správaním človeka. Je vášnivý bajker a fotograf. Časovo-priestorové správanie cyklistov s využitím GPS
Tomáš PaľoOZ KostitrasPo skončení štúdií hral desať rokov rockenrol, od roku 2005 venuje svoj čas cyklistike - od značenia cykoturistických trás v lese,
kreslenie cyklomáp, fotografovanie cyklistov a organizovanie kultúrnych a športových podujatí.
Na bicykli do práce - kampaň so skutočnými dopadmi ?
Viera ŠtupákováOZ Kostitrasod roku 1994 sa venuje projektovému manažmentu zameranému na environmentálne druhy dopravy
v mimovládnych organizáciách. Viedla desiatky projektov na lokálnej i národnej úrovni, v rámci cezhraničnej spolupráce v Karpatskom Euroregióne
ako aj medzinárodných projektov pre rozvoj cyklistickej dopravy s krajinami EÚ.
V meste Prešov, kde býva, sa výrazne zasadila o vybudovanie cyklistickej infraštruktúry. V súčasnosti je regionálnou koordinátorkou
plánovanej medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11 na území SR.
Naplnenie národnej cyklostratégie z pohľadu MVO
Zbyněk SperatCentrum dopravního výskumuPracuje v CDV od roku 2011. Predtým pôsobil ako dopravný projektant so špecializáciou na cyklistickú dopravu. V CDV sa venuje udržateľnej mobilite a mobilitným plánom. Podieľa sa na riešení národných a medzinárodných projektov, ktorých cieľom je osveta miest v oblasti mobility a dopravného plánovania.Podpora integrovaných riešení pre mestskú mobilitu – Plány udržateľnej mestskej mobility
Katarína DekankováAOZPO SRPracovala v AOZPO SR, potom kratko v Bratislava Media House - Domino, potom opat v AOZPO SR, uz ako prezident. Spolupracuje s Národnou radou občanov so ZP, Agentúrou podporovaného zamestnávania, s chránenou dielňou a rehabilitačným centrom Lepší svet, je člen Rady vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.Okrúhly stôl: Demokracia na ulici alebo ako na problémy pešej a cyklistickej dopravy v zdielanom priestore.
Zora Kalka PaulíniováMaster of Ceremony - Facilitátor konferenciePDCS, Cyklokoalícia