Medzinárodná cyklokonferencia 24. – 26. septembra 2014 Bratislava

V dňoch 24. – 26. septembra 2014 sa v rámci Európskeho týždňa mobility prvý krát v Bratislave, v priestoroch Primaciálneho paláca, uskutočnila každoročná celoštátna konferencia o cyklodoprave a cykloturistike. Garantom za mestá a obce bol primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik a za odborníkov v oblasti cyklodopravy Tomáš Peciar z OZ Cyklokoalícia a Marián Gogola z OZ MULICA.

Podujatia sa každoročne zúčastňujú odborníci a zástupcovia z oblasti rozvoja a plánovania miest, z radov expertov a manažérov z branže, politických predstaviteľov, ekologických aktivistov, odborníkov na sociálny marketing, zástupcov hospodárstva, verejných inštitúcií, súkromných a neziskových organizácií zameraných na cykloturistiku a bicyklovú dopravu, ako aj architektov, urbanistov, projektantov, dopravných inžinierov a širokej verejnosti.

V rámci série workshopov, plenárnych prezentácii slovenských aj zahraničných odborníkov v danej problematike a diskusií ponúkne konferencia nápady a inšpiráciu pre navrhovanie a implementáciu cyklistických infraštruktúr nielen v mestskom prostredí. Zároveň je platformou na diskusie, zdieľanie skúseností a rozvíjanie cyklodopravy a cykloturistiky na Slovensku.